Stichting BewonersBeraad Ede Centrum

Brug tussen gemeente en gemeenschapAllereerst streven wij naar nauw overleg met gemeentelijke instanties, waarbij wij als liaison optreden tussen de bewoners en de lokale overheid. Ons doel is om een brug te slaan tussen de gemeente en de gemeenschap, waarbij we streven naar transparantie, begrip en effectieve samenwerking.Daarnaast praten wij mee bij de planning en organisatie van evenementen die plaatsvinden in het centrum van Ede. Wij geloven in het belang van het luisteren naar de stem van de bewoners bij het vormgeven van de culturele en sociale activiteiten die onze stad verrijken. Door mee te praten over deze evenementen streven wij naar een levendig en inclusief centrum waar iedereen zich thuis voelt.

Stichting BewonersBeraad Ede Centrum