Vastgoed Ede Centrum: ja, wij gaan samenwerken!

Goed nieuws voor Ede Centrum: Vastgoedeigenaren gaan financieel bijdragen om de aantrekkingskracht van Ede Centrum te vergroten. Dat is de uitkomst van een stemming die de voorbije weken onder vastgoedeigenaren gehouden is. Vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente richten hiervoor samen een Binnenstadsplatform op. 

De uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:
75 % voor
25 % tegen
Opkomst: 52%

Bedrijven Investeringszone
Dit betekent dat voldaan wordt aan de vastgestelde regels voor een Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ). Per 1 januari 2023 gaan alle vastgoedeigenaren van niet-woningen in Ede-centrum bijdragen aan de ontwikkeling van Ede Centrum. De BIZ wordt ingevoerd voor vijf jaar. Indien verlenging gewenst is, volgt er daarna opnieuw een draagvlakmeting.

De stemming werd geïnitieerd door een Kopgroep van vastgoedeigenaren. De voorzitter van de kopgroep, Mark Slothouber, is blij dat ze van start kunnen. “Met behulp van een BIZ kunnen we gezamenlijk met gemeente en ondernemers meer resultaat boeken, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van Ede Centrum”. Thea Delen, ook vastgoedeigenaar en lid van de kopgroep, vindt het daarnaast van meerwaarde dat het contact tussen vastgoedeigenaren hiermee verbeterd wordt, zodat de collectieve belangen beter vertegenwoordigd kunnen worden.

Samen eigenaar van Ede Centrum
Nu de BIZ er komt, wordt er samen geïnvesteerd in het professionaliseren van de samenwerking. Wethouder Jan Pieter van der Schans: “Gemeente en ondernemers investeren al jaren volop in het centrum. Ik ben blij dat de vastgoedeigenaren nu ook meedoen. Hun betrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van Ede Centrum”. De partijen gaan gezamenlijk € 560.000 in een geprofessionaliseerd Binnenstadsplatform investeren, naast de reguliere inzet van de gemeente. De vastgoedeigenaren dragen € 150.000 per jaar bij in de samenwerking, de gemeente Ede € 175.000 en ondernemers € 235.000.

Binnenstadsplatform per 1 januari 
Concreet gaan vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente nu aan de slag om in gezamenlijkheid het Binnenstadsplatform vorm en inhoud te geven, aan de hand van de visie “Ede centrum, groen en gastvrij 2030” en het Meerjarenplan van de BIZ. Per 1 januari willen ze aan de slag.  Het geld wordt besteed aan projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van het centrum. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van het centrum door:

·         het nastreven van een compleet winkelbestand, gevarieerd horeca-aanbod en sterke woonfunctie in het centrum

·         samen een plan maken voor de energietransitie

·         investeringen in de openbare ruimte door vergroening en verlichting

·         optimalisering van bereikbaarheid en parkeren en fietsparkeren

·         een effectieve (digitale) marketingstrategie

Voor meer informatie zie ook www.ede.nl/biz