Vacature onafhankelijk voorzitter Stichting Binnenstadsplatform Ede

Functieprofiel Stichting Binnenstadsplatform Ede

Onafhankelijk voorzitter, 4 uur per week

Per 1 januari 2023 wordt er in Ede Centrum een Stichting Binnenstadsplatform Ede opgericht in samenwerking met de gemeente Ede, de vastgoedeigenaren (BIZ Vastgoed Ede Centrum) en de ondernemers (Stichting Binnenstadsmanagement Ede, SBE) die een professionaliseringsslag gaat maken in Ede Centrum. De ambitie is de aantrekkingskracht van Ede centrum als groene en gastvrije bestemming te vergroten, met een divers voorzieningenaanbod, zodat er meer bezoekers komen, die langer verblijven en meer besteden. Om dit te bereiken, willen de partijen intensiever gaan samenwerken én gezamenlijk investeren in een Binnenstadsplatform. Inhoudelijk gaat de Stichting werken langs de lijnen van de centrumvisie ‘Ede Centrum, Groen en Gastvrij 2030’ en de meerjarenplannen van de SBE en de BIZ Vastgoed Ede Centrum.

Gezamenlijk is men er van overtuigd dat de toekomst van Ede Centrum om een daadkrachtige organisatie vraagt die in staat is belangen af te wegen, collectieve oplossingen te financieren en de ingezette verandering door te zetten. De organisatie staat in dienst van het gezamenlijke belang van alle drie de partijen. Om hier leiding aan te geven, zijn de partijen op zoek naar een onafhankelijk voorzitter voor 4 uur per week.

Verantwoordelijkheden

 • Voorzitten van het AB (Algemeen Bestuur) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB komt circa 4x per jaar bij elkaar, het DB maandelijks (12x).
 • Toezien op de uitvoering van de taakverdeling van de bestuursleden. Specifiek toezien op de terugkoppeling van de bestuursleden van de doelstellingen van de uitvoeringsorganisatie (thema’s en werkgroepen).
 • In samenwerking met de uitvoeringsorganisatie en de bestuursleden aandragen van strategische voorstellen richting bestuur.
 • Het samen met het DB aansturen van de uitvoeringsorganisatie.
 • Voortdurend op zoek naar de verbinding tussen de verschillende partijen in het centrum om het gewenste resultaat te bereiken en het draagvlak en de actiebereidheid van stakeholders te vergroten.
 • Aanspreekpunt voor de op te richten Adviescommissie, waarin o.a. Ede Marketing, bewonersvertegenwoordiging en de cultuur sector zitting nemen.  
 • Eindverantwoordelijk voor de projecten en doorontwikkeling van de projecten in het Binnenstadsplatform.

Taken

 • Leiding geven aan het Binnenstadsplatform Ede (bestuur en uitvoeringsorganisatie). 
 • Vaststellen agenda van het bestuur, met input van uitvoeringsorganisatie en secretaris.
 • Jaarbegroting Binnenstadsplatform afstemmen met de achterbannen (gemeente Ede, BIZ Vastgoed Ede Centrum en Stichting Binnenstadsmangement Ede).
 • Heeft het totaaloverzicht ten aanzien van de actieagenda, jaarbudget & financiën waarbij het jaarbudget vast staat en maatgevend is voor de jaarlijks op te stellen begroting.
 • Voorzitten van en regie bewaken tijdens vergaderingen.
 • Met succes aanspreken van betrokkenen op hun aandeel in relatie tot de gemaakte afspraken.

Competenties

 • Onafhankelijk, zonder directe link met één van de achterbannen.
 • Op strategisch niveau kennis van binnensteden, ondernemerschap, vastgoed en gemeentelijke overheden.
 • Is verbindend en een bruggenbouwer.
 • Goede leidinggevende kwaliteiten.
 • Coachend en een sparringpartner.
 • Daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Voor de inzet van de voorzitter is een beperkte (onkosten)vergoeding beschikbaar.

Reageren?

Reageren d.m.v. het toesturen van uw CV en motivatie kan t/m woensdag 11 januari 2023 naar renske.dijkwel@ede.nl.

De selectiegesprekken vinden op vrijdag 13 januari 2023 plaats.

Meer informatie?

U kunt de Visie Ede Centrum, Groen en Gastvrij 2030 teruglezen via: http://books.memorise.nl/books/illy/#p=1

Voor nadere informatie over Ede Centrum of de functie kunt u contact opnemen met Renske Dijkwel, Programmamanager Levendig Centrum gemeente Ede, 06-1819 9880.