Gevelverbeteringsfonds Ede Centrum

Subsidieregeling Gevelverbeteringsfonds Ede Centrum

Al in 2016 is een start gemaakt met het Gevelverbeteringsfonds door de Gemeente Ede. In 2023 is de regeling van het fonds verlengd tot 2030. Dit fonds is één van de middelen om gevels met historische kwaliteiten op te knappen en weer zichtbaar te maken. Dit met als doel om de aantrekkelijkheid en de historische sfeer van Ede Centrum te vergroten. 

In de afgelopen jaren zijn al twaalf gevels in het centrum opgeknapt, van het Maandereind 36 en 38 tot de Shoeby, By Bakker, en het rechterdeel van waar de McDonalds gehuisvest is. Met het verlengen van de regeling wil de Gemeente Ede meer pandeigenaren stimuleren om in hun toekomstplannen ook een 'opknapbeurt' voor hun gevel op te nemen.

Voor wie is de subsidie? 
De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor eigenaren van panden en wordt verstrekt voor met name verbetering van gevels van panden met historische waarde (categorie 1). Het gaat daarbij om panden waar sprake is van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of schade, verschraalde architectuur (door gebruik van goedkope materialen of waar historisch waardevolle elementen zijn verwijderd) of beeldverstorende toevoegingen (denk aan luifels). In uitzonderlijke gevallen kan er ook subsidie worden verstrekt aan panden zonder historische waarde (categorie 2). Pandeigenaren kunnen tot maximaal € 10.000 subsidie ontvangen voor categorie 1 en maximaal € 5.000 voor categorie 2.

Dit fonds is van toepassing op de verlening van subsidies voor de verbetering van gevels van panden in het gebied Ede Centrum aan het historische lint Grotestraat - Maandereind tussen de Amsterdamseweg en het Maanderplein en panden die zijn gelegen aan de Arnhemseweg en Nieuwe Stationsstraat.

Meer informatie over het fonds of direct in contact komen? Duik in de regeling zelf: subsidieregeling gevelverbeteringsfonds óf stuur vrijblijvend een e-mail naar edecentrum@ede.nl. 
 

Grotestraat 42 voor
Grotestraat 42 voor gevelverbetering
Grotestraat 42 na
Grotestraat 42 na gevelverbetering