Tellingen gemotoriseerde voertuigen in Ede centrum

Aan de Ede centrum ondernemers

Zoals u weet werkt gemeente Ede samen met ondernemers en bewoners aan plannen en de uitvoering voor een groener, duurzamer en gezelliger centrum. Onderdeel van het centrumplan is ook om meer ruimte te geven aan voetgangers binnen ons winkelgebied. Daarom doen wij onderzoek naar het verbeteren van de bevoorradingsstromen in het voetgangersgebied van Ede centrum. Voor de zomer vroegen wij u om een enquête hierover in te vullen om uw mening te peilen. Nu voeren we van 8 t/m 15 november een onderzoek uitin het centrum om meer inzicht te krijgen in het aantal en het soort voertuigen en hun rijroutes. Ook willen we weten wat het aandeel is van ontheffinghouders in het totale verkeer. We registreren in die periode kentekens van alle gemotoriseerde voertuigen die het voetgangersgebied van Ede centrum in- en uitrijden. Dit gebeurt met ANPR camera’s die foto’s maken van de kentekens. De originele kentekenbestanden worden na 30 dagen vernietigd en de op te leveren resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar individuele personen of bedrijven. Deze informatie gebruiken we om tot een plan te komen voor duurzame rijroutes in het centrum. Ook gebruiken we de onderzoeksresultaten om een beeld te krijgen van brandstofsoorten en emissieklassen van de voertuigen in het centrum. Deze informatie helpt ons bij het maken van plannen om de uitstoot in het centrum in de toekomst te verminderen. Op een later moment nodigen we u uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij mijn collega Jip Rijper (jip.rijper@ede.nl).

Met vriendelijke groet,

Iris Heugen 

Communicatieadviseur - Gemeente Ede 

 

Voorbeeld