SBE

In de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) werken de ondernemersverenigingen (van winkeliers en marktkooplieden) en de eigenaren van commercieel vastgoed (winkels en parkeergarages) samen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeente.

overzicht partners

 

Bestuur en werkgroepen

Alle partners zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur onder leiding van een onafhankelijke voorzitter Anne-Marie Vreman. Het algemeen bestuur stelt de projectopdrachten en de beleidsadviezen vast. De dagelijkse leiding is in handen van het dagelijks bestuur, ondersteund door de binnenstadsmanager. 

De werkgroepen beheer, acquisitie/ontwikkeling en promotie & communicatie voeren de projecten uit en bereiden de beleidsadviezen voor.

 

Namen en contactgegevens:

binnenstadsmanager
bm@edecentrum.nl
secretariaat

0318-672728
secretariaat@edecentrum.nl

voorzitter Anne-Marie Vreman  
 
penningmeester Piet van der Sluys

 

Bestuurslid Thijs Clercx

bestuurslid Leo Kok
Bestuurslid Mark Slothouber


Financiering

De SBE financiert haar activiteiten uit de opbrengst van de reclamebelasting en bijdragen van de partners. De reclamebelasting wordt geheven door de gemeente, maar na aftrek van de heffingskosten rechtstreeks doorgegeven aan de SBE. De gemeenteraad heeft in 2013 besloten tot differentiatie. Daardoor betalen ondernemingen buiten het voetgangersgebied vanaf 2014 75%. De bedragen zijn voor 2016 €677,64 binnen voetgangersgebied en €508,20 buiten voetgangersgebied. De gemeente verstuurd de aanslagen in juni van het betreffende jaar.

Ook voor vastgoedeigenaren, waaronder Q-park, is een goed functionerend Ede Centrum van groot belang. Deze partners dragen daarom op vrijwillige basis bij aan de SBE. Ook de promotiebijdragen geheven door institutionele beleggers worden (deels) afgedragen aan de SBE. 


Jaarstukken

De jaarprogramma's worden ruim voor het begin van het jaar vastgesteld door het algemeen bestuur. Gedurende het betreffende jaar heeft de werkgroep promotie & communicatie de bevoegdheid om het SBE programma waar nodig aan te passen (budgetneutraal), zodat ingespeeld kan worden op de omstandigheden en zich voordoende kansen.

In de jaarprogramma's zijn vanaf 2011 ook de bij de werkgroep promotie & communicatie bekende activiteiten van derden opgenomen. 

 

Begroting SBE 2009             Jaarprogramma 2009               Jaarverslag 2009

Begroting SBE 2010             Jaarprogramma 2010                 Jaarverslag 2010             

Begroting SBE 2011              Jaarprogramma 2011                  Jaarverslag 2011

Begroting SBE 2012             Jaarprogramma 2012                 Jaarverslag 2012

Begroting SBE 2013             Jaarprogramma 2013                 Jaarverslag 2013

Begroting SBE 2014             Jaarprogramma 2014                 Jaarverslag 2014


Sluit u aan

Winkeliers en dienstverleners

Sinds de invoering van de reclameheffing draagt iedere ondernemer in Ede Centrum bij aan de SBE en kan iedere deelnemer daar gebruik van maken. Wilt u meepraten over de besteding van de reclameheffing, dan dient u zich aan te sluiten bij een ondernemersvereniging.

Ondernemers in de panden van Bouwinvest (Achterdoelen e.o.) zijn via hun huurovereenkomst met Bouwinvest en die van Van de Brink Onroerendgoed bv. automatisch lid van de OV Achterdoelen, ondernemers in panden van  HIG  (Hof van Gelderland) en Foppen Vastgoed (Oude Kerkplein) zijn automatisch lid van de OVEC. Andere ondernemers kunnen zich aansluiten bij de OVEC, de Ondernemersvereniging Ede Centrum, tegen een zeer laag tarief. Informatie hierover bij de penningmeester van de OVEC: Ties Meeuwissen, per adres: secretariaat@edecentrum.nl

Marktkooplieden

Alle marktkooplieden op de weekmarkten in Ede Centrum zijn aangesloten bij de Vereniging Ambulante Handel.

 

Horecaondernemers

Als horecaondernemer kunt u lid worden van Horecabelangen Ede Centrum, de horecavereniging van het Museumplein, of van de OVEC, zie hierboven onder winkeliers.

 

Pandeigenaren

Pandeigenaren kunnen zich aansluiten bij de EVEC, de Eigenarenvereniging Ede Centrum.

Geef jouw mening over de nieuwe website